Zalužany za Sternberků

Roku 1623 byla ves koupena předním českým panským rodem Sternberků. Sternberská vrchnost však nikdy v Zalužanech nežila, jako tomu bylo vždycky za časů pánů Loubských. Obraz Zalužan z roku 1654 není příliš utěšený, přestože v té době byly největší vesnicí v celém širokém okolí.