Zalužany jako samostatná samosprávná obec v letech 1848-1918

Zákon o obecním zřízení vydaný na jaře r. 1848 zrušil pravomoc dosavadních vrchnostenských úřadů ve správě venkovských obcí. Obce získaly úplnou samosprávu. Zalužany a okolní obce byly začleněny do nově zřízeného okresu mirovického. Spojená obec zalužanská, k níž patřily ještě Boješice a Touškov, měla 1208 obyvatel.
Kompletní složení prvního zastupitelstva spojené obce zalužanské z roku 1850 není známo. Všichni zalužanští starostové z období 1870-1918 byli stále hojně zaměstnáni probíhajícími spory o užívání obecního jmění a odvádění pastevních poplatků. O ostatní činnosti zalužanské samosprávy v tomto období se nezachovaly žádné další zprávy.