Přelom 18. stol. a 19. stol.

Období na sklonku 18.st. a celá polovina 19.st. - kromě vlastnické změny statku v Zalužanech - proběhlo bez mimořádných událostí. Po roce 1780 začala vznikat jako oddělená část vsi Zalužan skupina domkařských chalup zvané Sázky. Jako první byla r. 1770 postavena obecní pazderna. Pazderna byla používána jako místnost pro sušení a zpracování lnu a konopí.
Vesnickou samosprávu do roku 1850 reprezentoval rychtář.