Období helversonovské 1775-1805

Roku 1771 byla správa statku Zalužany svěřena manželce Františka Dionysa, vdově paní Marii Kocové, která se r. 1775 provdala za Karla Helversona z Helverheimu. Roku 1802 byl statek postoupen jejich synu Karlu Helversonovi. Jen třicetileté období helversonovského panství v Zalužanech je přímo nabité důležitými událostmi zalužanskými i veřejnými. Brzy po roce 1775 se začalo s nástavbou druhého patra na zámecké budově. Roku 1804 se začalo jednat o koupi Zalužan Orlíkem.