Deymové a Kocové

Po smrti hraběte Václava Vojtěcha ze Sternberku r. 1708 bylo pro velké zadlužení rozhodnuto o prodeji statku Zalužany. Obytná část bývalé zalužanské tvrze však byla v tak špatném stavu, že o ni dlouho neměl nikdo zájem. Až roku 1715 koupil statek Jan Felix Deym ze Stříteže na Táborsku.V období deymovské vlády (1715-1727) vznikly mezi Orlíkem a Zalužany další spory: hraniční, pastevní, rušení držby.
Roku 1727 zdědil zalužanský statek po své tetě Kajetáně Valentině Deymové, roz. Kocové z Dobrše, Jan Josef svobodný pán z Dobrše, který byl ale v té době ještě nezletilý. Samostatné správy se Jan Josef Koc ujal až po r. 1737. Z kocovského období se o Zalužanech zachovalo jen nepatrné množství zpráv.
Roku 1767 se stal držitelem Zalužan syn Jana Josefa Koce František Dionysus. Krátká období vlády pánů Koců nebyla zalužanskému statku ku prospěchu.