Oznámení, Vyhlášky a nařízení obce, Usnesení zastupitelstva

Pozvánka na zasedání ZO

Prodej ryb

Rozpis svozů KO v roce 2019

Záměr o pronájmu pozemku

Pozvánka na zasedání ZO

Veřejná vyhláška - usnesení - ustanovení opatrovníka

Pozvánka na zasedání ZO

Pozvánka na mimořádné zasedání ZO

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Zalužany

Dotace na pořízení nové CAS 20