Oznámení, Vyhlášky a nařízení obce, Usnesení zastupitelstva

Pozvánka na zasedání ZO

Oznámení zahájení stavebního řízení - Veřejná vyhláška

Žádost o vyjádření občanů k Strategickému plánu obce Zalužany

Obec Zalužany předkládá občanům dokument - Strategický rozvojový plán obce Zalužany.

Žádá občany, aby si plán přečetli a v případě připomínek nebo jeho doplnění kontaktovali obecní úřad v Zalužanech do 4.8.2019.
Poté bude schválen na zasedání zastupitelstva obce Zalužany.

Předem děkujeme.

Za Obec Zalužany
Tomáš Pechar, starosta obce

Záměr na prodej pozemku

Záměr na prodej pozemku

Pozvánka na zasedání ZO

Záměr obce na směnu pozemku

Veřejná vyhláška - informace podle § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Volby do EP - oznámení o době a místě konání voleb