Oznámení, Vyhlášky a nařízení obce, Usnesení zastupitelstva

Veřejná vyhláška OOP

Pozvánka na zasedání ZO

OZV č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu

OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

Výzva k podávání nabídek v rámci Cenového marketingu pro projekt podpořený z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020,

Obec Zalužany vyzývá dodavatele a prodejce lesní techniky k podání nabídky na realizaci akce - pořízení nového vyvážecího vleku za traktor.

Specifikaci technických parametrů a charakteristiky lesní vyvážečky zašle obratem zodpovědná osoba (starosta obce Tomáš Pechar) na zaslanou
e-mailovou adresu.

Termín pro doručení nabídek je stanoven nejpozději 12.12. 2019 do 16 hodin. Nabídku je možné doručit: poštou, e-mailem, datovou schránkou, osobně na adresu obecního úřadu Zalužany.

Cenová nabídka musí mít platnost minimálně do 30.9.2020.

Kontakt na Zadavatele:
Obec Zalužany

Pozvánka na zasedání ZO

Záměr obce na pronájem pozemku

Veřejná vyhláška - výzva - vyjádření k podanému odvolání

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., sdělujeme,
že naše obec Zalužany nebyla nikdy akcionářem společnosti Středočeská Plynárenská, a.s.,
se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82.