Oznámení, Vyhlášky a nařízení obce, Usnesení zastupitelstva

Sdělení - nabytí PM

Veřejná vyhláška - rozhodnutí

Pozvánka na zasedání ZO

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Sdělení - nabytí PM

Výsledky voleb do PS ČR 2017

Veřejná vyhláška - usnesení

Usnesení - zastavení řízení

Sdělení - nabytí PM

Schválené rozpočtové opatření č. 8 ze dne 21.09.2017