Vyhlášky a nařízení obce

Vyhlášky a nařízení obce.

OZV č. 7/2019 o poplatku za komunální odpad

OZV č. 6/2019 o odpadech

OZV č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu

OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 - Požární řád obce Zalužany

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - zrušení OZV č. 1/2009

Řád veřejného pohřebiště obce Zalužany

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 - zrušení OZV č. 1/2004

OZV č. 2/2015 komunitní kompostování