Oznámení

Oznámení obce.

Informace pro uživatele vody z obecního vodovodu

Obec Zalužany sděluje informace pro uživatele pitné vody z obecního vodovodu o hygienickém limitu pro ukazatel dusičnany.
Rozhodnutí je uvedeno v příloze.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019

Pozvánka na zasedání ZO

Pozvánka na zasedání ZO

Pozvánka na zasedání ZO

Veřejná vyhláška - oznámení společného jednání o návrhu ÚP obce Horosedly

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu ZADÁNÍ územního plánu Zalužany

Záměr na pronájem pozemku

Veřejná vyhláška OOP

Pozvánka na zasedání ZO