Oznámení

Oznámení obce.

Pozvánka na zasedání ZO

Veřejná vyhláška - OOP

Oznámení - úprava úřední doby na OÚ Zalužany

Koronavir - upozornění nemocnice Příbram

Úprava úřední doby na OÚ Zalužany

Souhrn opatření v souvislostí s koronavirem - vládou vydaná nařízení

Obecní úřad Zalužany informuje občany o vývoji a opatřeních v souvislosti s Koronavirem.
Doporučujeme občanům sledovat aktuální vývoj na televizním kanálu veřejnoprávní televize program ČT 24, kde jsou pravidelně uveřejněny aktuální informace.

Informace k nouzovému stavu

Výzva k podání nabídek na akci „Dětské hřiště s workoutovou sestavou pro obec Zalužany“

Neznámí vlastníci

Mimořádné opatření