Dokumenty - zák. č. 250/2000 Sb.

Dokumenty zveřejňované podle zákona č. 250/2000 Sb.

Schválené rozpočtové opatření č. 2 ze dne 15.02.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 1 ze dne 18.01.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 11 ze dne 14.12.2017

Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Zalužany v el. podobě

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Zalužany na roky 2019 - 2020

Schválený rozpočet obce Zalužany na rok 2018

Schválené rozpočtové opatření č. 10 ze dne 16.11.2017

Návrh rozpočtu obce Zalužany na rok 2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Zalužany na roky 2019 - 2020

Rozpočtový výhled na r. 2017 - 2019 aktualizace