Oznámení, Vyhlášky a nařízení obce, Usnesení zastupitelstva

Pozvánka na zasedání ZO

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018

Neznámí vlastníci

Veřejná vyhláška - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zalužany

Pozvánka na zasedání ZO

Usnesení 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Pozvánka na zasedání ZO

Oznámení FÚ

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta II. kolo