Oznámení, Vyhlášky a nařízení obce, Usnesení zastupitelstva

Zápis ze zasedání ZO ze dne 20.07.2017

Pozvánka na zasedání ZO

Veřejná vyhláška - usnesení

Sdělení - nabytí PM

Schválený závěrečný účet obce Zalužany za rok 2016

Pozvánka na zasedání ZO

Veřejná vyhláška - usnesení - ustanovení opatrovníka

Usnesení - ustanovení opatrovníka

Veřejná vyhláška - usnesení

Dražební vyhláška