Oznámení, Vyhlášky a nařízení obce, Usnesení zastupitelstva, Smlouvy, Dokumenty - zák. č. 250/2000 Sb.

Pozvánka na zasedání ZO

Oznámení - prodej známek na popelnice

Výroční zpráva za rok 2016

Usnesení 2016

Pozvánka na zasedání ZO

Schválený rozpočet obce Zalužany na rok 2017

Pozvánka na zasedání ZO

Návrh rozpočtu obce Zalužany na rok 2017

Pozvánka na zasedání ZO

Celkový rozbor vody z obecního vodovodu