Oznámení, Vyhlášky a nařízení obce, Usnesení zastupitelstva, Smlouvy, Dokumenty - zák. č. 250/2000 Sb.

Usnesení - ustanovení opatrovníka

Veřejná vyhláška - usnesení

Dražební vyhláška

Pozvánka na zasedání ZO

Schválené rozpočtové opatření č. 3 ze dne 13.04.2017

Veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení znalce

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o ustanovení opatrovníka

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2017

Usnesení 2017

Schválené rozpočtové opatření č. 2 ze dne 23.3.2017