Oznámení, Vyhlášky a nařízení obce, Usnesení zastupitelstva, Smlouvy, Dokumenty - zák. č. 250/2000 Sb.

Schválené rozpočtové opatření č. 5 ze dne 16.05.2019

Schválený závěrečný účet obce Zalužany na rok 2018

Veřejná vyhláška - informace podle § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Volby do EP - oznámení o době a místě konání voleb

Pozvánka na zasedání ZO

Schválené rozpočtové opatření č. 4 ze dne 18.04.2019

Návrh závěrečného účtu obce Zalužany za rok 2018

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018

Pozvánka na první zasedání OVK