Oznámení, Vyhlášky a nařízení obce, Usnesení zastupitelstva, Smlouvy, Dokumenty - zák. č. 250/2000 Sb.

Výzva k podání nabídky - Oprava cest v obci Zalužany

Veřejná vyhláška

Pozvánka na zasedání ZO

Veřejná vyhláška - usnesení

Schválené rozpočtové opatření č. 5 ze dne 15.06.2017

Sdělení - nabytí PM

Schválený závěrečný účet obce Zalužany za rok 2016

Pozvánka na zasedání ZO

Veřejná vyhláška - usnesení - ustanovení opatrovníka

Schválené rozpočtové opatření č. 4 ze dne 11.05.2017