Oznámení, Vyhlášky a nařízení obce, Usnesení zastupitelstva, Smlouvy, Dokumenty - zák. č. 250/2000 Sb.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku ze psů

Pozvánka na ZO dne 17.12.2010

Veřejná vyhláška - územní plán obce Zalužany

Návrh na rozpočet obce Zalužany na rok 2011

Usnesení z ustavujícího zasedání z 12.11.2010

Záměr obce - pronájem nebyt. prostor.

Informace o konání ustavujícího zasedání obce Zalužany

Veřejná vyhláška - Drha Miloslav

Veřejná vyhláška - zásady územního rozvoje Jihočeského kraje