Oznámení, Vyhlášky a nařízení obce, Usnesení zastupitelstva, Smlouvy, Dokumenty - zák. č. 250/2000 Sb.

Pozvánka na zasedání ZO

Veřejná vyhláška - rozhodnutí - R4 Milín - Lety

Návrh rozpočtu obce Zalužany na rok 2012

Pozvánka na zasedání ZO

Rekonstrukce zeleně na obecní návsi

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Pozvánka na zasedání ZO

Veřejná vyhláška - R4 Milín - Lety

Pozvánka na zasedání ZO