Oznámení, Vyhlášky a nařízení obce, Usnesení zastupitelstva, Smlouvy, Dokumenty - zák. č. 250/2000 Sb.

Výroční zpráva za rok 2011

Pozvánka na zasedání ZO

Usnesení č. 2 z 01.03.2012

Záměr obce na směnu pozemků.

Záměr obce - pronájem nebyt. prostor.

Pozvánka na zasedání ZO

Usnesení č. 1 z 02.02.2012

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Stř. kraje

Pozvánka na zasedání ZO

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálníiho operátu