Oznámení, Vyhlášky a nařízení obce, Usnesení zastupitelstva, Smlouvy, Dokumenty - zák. č. 250/2000 Sb.

Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Volby do EP - oznámení o době a místě konání voleb

Pozvánka na zasedání ZO

Schválené rozpočtové opatření č. 4 ze dne 18.04.2019

Návrh závěrečného účtu obce Zalužany za rok 2018

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018

Pozvánka na první zasedání OVK

Pozvánka na zasedání ZO

Volby do EP - informace o počtu a sídle volebních okrsků

Schválené rozpočtové opatření č. 3 ze dne 21.03.2019