Oznámení, Vyhlášky a nařízení obce, Usnesení zastupitelstva, Smlouvy, Dokumenty - zák. č. 250/2000 Sb.

Veřejná vyhláška - Sdělení - Seznámení s podklady rozhodnutí

Pozvánka na zasedání ZO

Veřejnoprávní smlouva SDH

Oznámení zahájení stavebního řízení - Veřejná vyhláška

Žádost o vyjádření občanů k Strategickému plánu obce Zalužany

Obec Zalužany předkládá občanům dokument - Strategický rozvojový plán obce Zalužany.

Žádá občany, aby si plán přečetli a v případě připomínek nebo jeho doplnění kontaktovali obecní úřad v Zalužanech do 4.8.2019.
Poté bude schválen na zasedání zastupitelstva obce Zalužany.

Předem děkujeme.

Za Obec Zalužany
Tomáš Pechar, starosta obce

Schválené rozpočtové opatření č. 6 ze dne 04.07.2019

Záměr na prodej pozemku

Záměr na prodej pozemku

Pozvánka na zasedání ZO

Záměr obce na směnu pozemku