Oznámení, Vyhlášky a nařízení obce, Usnesení zastupitelstva, Smlouvy, Dokumenty - zák. č. 250/2000 Sb.

Závěrečný účet obce Zalužany za rok 2011 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zalužany za rok 2011

Veřejná vyhláška - Zalužany - kNN pro p. 190

Dražební vyhláška

Záměr obce - prodej pozemku

Pozvánka na zasedání ZO

Usnesení č. 5 z 19.04.2012

Usnesení č. 4 z 13.04.2012

Pozvánka na zasedání ZO

Veřejná vyhláška - Zalužany - kNN pro p. 190

Usnesení č. 3 z 22.03.2012