Oznámení, Vyhlášky a nařízení obce, Usnesení zastupitelstva, Smlouvy, Dokumenty - zák. č. 250/2000 Sb.

Usnesení č. 9 z 16.08.2012

Pozvánka na zasedání ZO

Záměr obce - pronájem nebyt. prostor.

Usnesení č. 8 z 12.07.2012

Pozvánka na zasedání ZO

Nařízení Města č. 1/2012

Usnesení č. 7 z 14.06.2012

Pozvánka na zasedání ZO

Oznámení o zamýšleném převodu

Usnesení č. 6 z 16.05.2012