Oznámení, Vyhlášky a nařízení obce, Usnesení zastupitelstva, Smlouvy, Dokumenty - zák. č. 250/2000 Sb.

Pozvánka na zasedání ZO

Dražební vyhláška

Usnesení č. 11 z 18.10.2012

Pozvánka na zasedání ZO

Oznámení - záměr Občanský větrný park Kozárovice

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Středočeského kraje

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Usnesení č. 10 z 13.09.2012

Veřejná vyhláška - přístavba skladové haly

Usnesení č. 9 z 16.08.2012