Oznámení, Vyhlášky a nařízení obce, Usnesení zastupitelstva, Smlouvy, Dokumenty - zák. č. 250/2000 Sb.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Obecně závazná vyhláška obce Zalužany č. 2/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zalužany

Sdělení finančního úřadu.

Pozvánka na zasedání ZO

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Návrh rozpočtu obce Zalužany na rok 2013

Usnesení č. 12 z 15.11.2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 k zajištění pořádku a čistoty v obci

Veřejná vyhláška - přístavba skladové haly