Oznámení, Vyhlášky a nařízení obce, Usnesení zastupitelstva, Smlouvy, Dokumenty - zák. č. 250/2000 Sb.

Usnesení ZO č. 2 ze dne 21.02.2013

Veřejná vyhláška kNN pro parc. č. 1332-9-16

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2012 k zajištění pořádku a čistoty v obci

Výroční zpráva za rok 2012

Usnesení č. 1 z 31.01.2013

Obecně závazná vyhláška Obce Zalužany č. 1/2013 o poplatku za komunální odpad

Pozvánka na zasedání ZO

Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta

Veřejná vyhláška - oznámení - kNN pro p. č. 1332/9-16

Usnesení č. 13 z 13.12.2012