Oznámení, Vyhlášky a nařízení obce, Usnesení zastupitelstva, Smlouvy, Dokumenty - zák. č. 250/2000 Sb.

Usnesení č. 10 z 19.09.2013

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení Změny č. 2 ÚP Zalužany

Usnesení z mimořádného zasedání ZO č. 9 ze dne 05.09.2013

Dražební vyhláška

Pozvánka na zasedání ZO

Usnesení ZO č. 8 z 15.08.2013

Oznámení o nabytí pozemku

Pozvánka na zasedání ZO

Změna č. 2 ÚP Zalužany