Oznámení, Vyhlášky a nařízení obce, Usnesení zastupitelstva, Smlouvy, Dokumenty - zák. č. 250/2000 Sb.

Usnesení č. 1 z 30.01.2014

Výroční zpráva za rok 2013

Pozvánka na zasedání ZO

Závěr zjišťovacího řízení - Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Stř. kraje

Dražební vyhláška

Usnesení č. 14 z 12.12.2013

Veřejná vyhláška

Usnesení č. 13 z mimořádného zasedání ze dne 5.12.2013

Pozvánka na zasedání ZO

Návrh rozpočtu obce Zalužany na rok 2014