Oznámení, Vyhlášky a nařízení obce, Usnesení zastupitelstva, Smlouvy, Dokumenty - zák. č. 250/2000 Sb.

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů

Veřejná vyhláška - usnesení

Pozvánka na zasedání ZO

Oznámení o době a místě konání voleb do PS ČR

Veřejná vyhláška - usnesení

Pozvánka na první zasedání OVK

Veřejná vyhláška - návrh OOP - MZe

Schválené rozpočtové opatření č. 7 ze dne 17.08.2017

Pozvánka na zasedání ZO

Veřejná vyhláška