Oznámení, Vyhlášky a nařízení obce, Usnesení zastupitelstva, Smlouvy, Dokumenty - zák. č. 250/2000 Sb.

Závěrečný účet obce Zalužany za rok 2009 včetně Zprávy o výsledku přezkumu hospodaření obce Zalužany za rok 2009

Usnesení

Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR

Pozvánka na zasedání ZO

Záměr obce - pronájem nebyt. prostor.

Dražební vyhláška

Pozvánka na zasedání ZO

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Vyhláška - daň z nemovitosti na rok 2010

Usnesení ZO č. 2 ze dne 18.2.2010