Oznámení, Vyhlášky a nařízení obce, Usnesení zastupitelstva, Smlouvy, Dokumenty - zák. č. 250/2000 Sb.

Rozpočtový výhled na r. 2017 - 2019 aktualizace

Sdělení - nabytí PM

Veřejná vyhláška - rozhodnutí

Schválené rozpočtové opatření č. 9 ze dne 19.10.2017

Pozvánka na zasedání ZO

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Sdělení - nabytí PM

Výsledky voleb do PS ČR 2017

Veřejná vyhláška - usnesení

Usnesení - zastavení řízení