Oznámení, Vyhlášky a nařízení obce, Usnesení zastupitelstva, Smlouvy, Dokumenty - zák. č. 250/2000 Sb.

OZV č. 7/2019 o poplatku za komunální odpad

OZV č. 6/2019 o odpadech

Veřejná vyhláška OOP

Pozvánka na zasedání ZO

OZV č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu

OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

Schválené rozpočtové opatření č. 10 ze dne 20.11.2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Zalužany

Návrh rozpočtu obce Zalužany na rok 2020