Oznámení, Vyhlášky a nařízení obce, Usnesení zastupitelstva, Smlouvy, Dokumenty - zák. č. 250/2000 Sb.

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019

Smlouva o dílo - dětské hřiště

Záměr obce Zalužany na pronájem pozemků

Záměr obce Zalužany na prodej pozemku

Kotlíková dotace - naposledy

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020 (27.4.2020 - 27.05.2020)

Mimořádné opatření

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020

Pozvánka na zasedání ZO

Veřejná vyhláška - OOP