Oznámení, Vyhlášky a nařízení obce, Usnesení zastupitelstva, Smlouvy, Dokumenty - zák. č. 250/2000 Sb.

Usnesení 2018

Schválené rozpočtové opatření č. 1 ze dne 18.01.2018

Výroční zpráva za rok 2017

Pozvánka na zasedání ZO

Oznámení FÚ

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta II. kolo

Pozvánka na zasedání ZO

Schválené rozpočtové opatření č. 11 ze dne 14.12.2017

Veřejná vyhláška - sdělení - nabytí PM

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta