Pozvánka na zastupitelstvo obce

Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku ze psů

Pozvánka na ZO dne 17.12.2010

Veřejná vyhláška - územní plán obce Zalužany

Návrh na rozpočet obce Zalužany na rok 2011

Usnesení z ustavujícího zasedání z 12.11.2010

Záměr obce - pronájem nebyt. prostor.