Mimořádné opatření

Informace pro uživatele vody z obecního vodovodu

Obec Zalužany sděluje informace pro uživatele pitné vody z obecního vodovodu o hygienickém limitu pro ukazatel dusičnany.
Rozhodnutí je uvedeno v příloze.

Pozvánka na dětský karneval

Pozvánka na taneční zábavu - MDŽ

Veřejná vyhláška - oznámení společného jednání o návrhu ÚP obce Horosedly

Vývozní kalendář fy Rumpold na rok 2020

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu ZADÁNÍ územního plánu Zalužany

Pozvánka na zasedání ZO

Výzva k podávání nabídek v rámci Cenového marketingu pro projekt podpořený z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020,

Obec Zalužany vyzývá dodavatele a prodejce lesní techniky k podání nabídky na realizaci akce - pořízení nového vyvážecího vleku za traktor.

Specifikaci technických parametrů a charakteristiky lesní vyvážečky zašle obratem zodpovědná osoba (starosta obce Tomáš Pechar) na zaslanou
e-mailovou adresu.

Termín pro doručení nabídek je stanoven nejpozději 12.12. 2019 do 16 hodin. Nabídku je možné doručit: poštou, e-mailem, datovou schránkou, osobně na adresu obecního úřadu Zalužany.

Cenová nabídka musí mít platnost minimálně do 30.9.2020.

Kontakt na Zadavatele:
Obec Zalužany

Pozvánka na zasedání ZO