Vítejte na stránkách obce Zalužany

Letecký snímek

Obec Zalužany leží na rozhraní středních a jižních Čech, 20 km od Příbrami, u silnice I. třídy č. 4 z Prahy do Strakonic a má 359 obyvatel. Nachází se v převážně zemědělské, zčásti zvlněné krajině v blízkosti vodní nádrže Orlík.

Oznámení - úprava úřední doby na OÚ Zalužany

Koronavir - upozornění nemocnice Příbram

Nově zřízená linka pro pomoc a dotazy ohledně Koronaviru

Vláda s účinností od 00:00 hod. 16.3.2020 omezuje svým nařízením volný pohyb osob po celé ČR, tzn. , že by občané měli omezit mezi sebou kontakty na minimum a v mimopracovní činnosti ve volném čase se kontaktu s ostatními vyhnout úplně.
Informace ohledně nově zřízené linky viz. soubor.

Souhrn opatření v souvislostí s koronavirem - vládou vydaná nařízení

Obecní úřad Zalužany informuje občany o vývoji a opatřeních v souvislosti s Koronavirem.
Doporučujeme občanům sledovat aktuální vývoj na televizním kanálu veřejnoprávní televize program ČT 24, kde jsou pravidelně uveřejněny aktuální informace.

Informace k nouzovému stavu

Výzva k podání nabídek na akci „Dětské hřiště s workoutovou sestavou pro obec Zalužany“

Neznámí vlastníci

Mimořádné opatření

Informace pro uživatele vody z obecního vodovodu

Obec Zalužany sděluje informace pro uživatele pitné vody z obecního vodovodu o hygienickém limitu pro ukazatel dusičnany.
Rozhodnutí je uvedeno v příloze.