Aktuality

Informace o přerušení dodávky elektřiny

Foto - Výročí založení obce a SDH Zalužany

http://zakapr.rajce.idnes.cz/Vyroci_SDH_a_obce_Zaluzany_2.7.2016/

Výročí založení obce a SDH Zalužany - video TV Fonka

https://www.youtube.com/watch?v=OkKUaFtHbvU

Hlášení obecního rozhlasu

Obecní úřad oznamuje, že od 15.4.2016 bude na obvyklá stanoviště postupně rozmisťován kontejner na bioodpad.
Do kontejneru se nesmí dávat větve. Další podrobnosti jsou v letáku, který každá domácnost obdrží dne 15.4.2016 v odpoledních hodinách.

Česká pošta oznamuje, že v pondělí 18. dubna 2016 bude odpoledne pobočka v Zalužanech uzavřena.

Rekonstrukce hřbitovní kaple 2015

http://zakapr.rajce.idnes.cz/Rekonstrukce_Kaple/

Pohádková cesta 2015 - zámek , foto

http://zakapr.rajce.idnes.cz/Cesta_za_pokladem_2015/

Pozvánka na pohádkovou cestu za pokladem

Čarodějnice - Zalužany 2015

http://zakapr.rajce.idnes.cz/Carodejnice_2015/

Třídění odpadu v Zalužanech

Oslava MDŽ Zalužany

http://zakapr.rajce.idnes.cz/MDZ/