Zastupitelstvo obce

 

Tomáš Pechar - starosta

František Hodouš - místostarosta


Členové:

Tomáš Haluška

Leoš Koňařík

Jitka Lexová

Miroslav Peterka

Miloslav Vaněček