Zastupitelstvo obce

 

Zdeněk Soukup - starosta

Tomáš Pechar - místostarosta


Členové:

Kamil Prucha

František Hodouš

Jitka Lexová

Mgr. Jana Belešová

Josef Krupka