Zámek

Nejcennější částí Zalužan je historické jádro obce zahrnující náves se zámkem s nejbližším zastavěním. Vývoj zámeckého objektu souvisí s vývojem obce. Zprávy o tvrzi se objevují až v 15. st., ale podle charakteru zastavění lze předpokládat, že již před tím existovalo zemanské sídlo v dřevěném dvorci na místě tvrze. Hlavní zásluhu na vývoji šlechtického sídla měl pan Adam Loubský. Kolem r. 1650-1660 byl zbořen východní čelní trakt tvrze s bránou s padacím mostem nad zasypaným příkopem.V severním křídle byl pivovar, obyvatelný byl jen jižní trakt. Na východ od zámku byl vybudován hospodářský dvůr. Po r. 1715 byl zpustlý západní trakt přestavěn, zvýšen o obytné patro a přistavena zámecká kaple Panny Marie. Údaje o stavebním vývoji zámku nejsou úplné.
Do r. 1889 bydleli na zámku zalužanští fundační kaplani. V r. 1974 byl zámek předán do správy Okresního kulturního střediska v Příbrami.
V prvém poschodí objektu byla zřízena expozice "Muzeum středního Povltaví", v druhém poschodí instaluje Národní galerie Praha ve spolupráci s Muzeem hl. města Prahy etapově v dvouletých turnusech výstavu "České výtvarné umění 19.století".
Zámek včetně pozemku je zapsán v seznamu kulturních památek. Budova zámku je v dobrém stavu, park bude vyžadovat rozsáhlejší úpravy.
V prostoru nad zámkem je židovský hřbitov, který patří ke kulturním památkám, nachází se však v neutěšeném stavu.

 

Zámek

Renesanční zámek v obci Zalužany je od roku 2009 zpřístupněn veřejnosti pro
svatební obřady. V klidném romantické prostředí zámku nebo
zámeckého parku je možno uzavřít sňatek v absolutním soukromí, pouze v
přítomnosti rodiny a přátel.
Další podrobnosti, týkající se termínů svateb, kontaktů na matriku,
fotografy, naleznete na internetových stránkách www.zamekzaluzany.cz.