Novinky, Oznámení, Akce

Nařízení vlády a Hejtmanky Středočeského kraje z 18.3. 2020

NV - ohledně nakupování občanů a Nařízení SčK ohledně povinnosti používání ohrany dýchacích cest - viz. 2x soubor

Pozvánka na dětský den

Nově zřízená linka pro pomoc a dotazy ohledně Koronaviru

Vláda s účinností od 00:00 hod. 16.3.2020 omezuje svým nařízením volný pohyb osob po celé ČR, tzn. , že by občané měli omezit mezi sebou kontakty na minimum a v mimopracovní činnosti ve volném čase se kontaktu s ostatními vyhnout úplně.
Informace ohledně nově zřízené linky viz. soubor.

Pozvánka na dětský karneval

Oznámení - prodej známek na popelnice

Poslední šance pro kotlíkové dotace

Středočeský kraj upozorňuje občany, kteří by chtěli využít kotlíkových dotací, že je poslední šance - pro bližší info se obracejte na Středočeský kraj viz. letáček

Vývozní kalendář fy Rumpold na rok 2020

Samoodečet vodné /stočné červenec 2019

Obecní úřad Zalužany, žádá občany o samoodečtení vodoměru a následnou platbu vodného a stočného na OÚ do 10.7. - cena za vodné 34,-kč a stočné 26 ,- kč/m3. Předem děkujeme za spolupráci.

Pozvánka na dětský den

Pozvánka na čarodějnice